O čipování

1. K čemu vlastně to čipování je?

Čipování je jednou z forem označování zvířat a slouží k jednoduché identifikaci zvířete. Číslo čipu, který je umístěn doživotně pod kůží či ve svalovině, se přečte čtečkou a ta číslo zobrazí na displeji. Číslo čipu je pak nalepeno v pasu nebo očkovacím průkazu psa a umožňuje tak ztotožnění psa s tímto dokumentem a údaji, které jsou v něm uvedeny, např. o očkování proti vzteklině. Kromě toho musí být podle právních norem EU pes při cestování do zahraničí označený. Kromě toho slouží číslo čipu (společně s údaji o chovateli a zvířeti) při zaregistrování do registru k vyhledání psa v případě jeho ztráty apod.

2. Proč ale musí být zvíře nějak identifikovatelné? Na co to je?

Smysl tohoto je zcela analogický s tím, na co mají lidé občanské průkazy. Neznámého psa lze takto identifikovat ve snaze nalézt jeho majitele při zatoulání, určení jeho totožnosti před výstavami, krytím, při prodeji, úhynu, pokousání atd. A při těchto úkonech je důležité, aby zvíře mělo něco jako své "výrobní číslo" a bylo tak nezaměnitelné. Existuje prostě spousta důvodů a situací, kdy je nutné zvíře identifikovat.

3. Nelíbí se mi, že budu veden(a) v nějaké databázi. Je to nutné?

Aby mělo čipování smysl (a smylem čipování je možnost identifikace), je nutné mít databázi, čili seznam jedinců s přiřazenými údaji o nich. Jedině tak mohu plně využít potenciálu toho, že jsem si nechal zvíře očipovat. Čím užší databáze, tím menší efekt. Ze zákona je navíc registrace psa v centrální evidenci psů povinná.

4. Je to čipování bolestivé? Slyšel(a) jsem, že je čip nějak voperováván.

Čip se aplikuje z duté, asi 3 mm široké jehly, která je sterilní a velmi ostrá. Vpich se provádí podobně jako u očkování u psů a koček pod kůži. Čip se dává nejčastěji do levé strany krku či nad lopatku. Provede se vpich cca 2-3 cm pod kůži a aplikátorem se čip vytlačí z jehly do prostoru podkoží. Pak se jehla vytáhne. Celý zákrok netrvá déle než několik vteřin. Čipy nejsou běžně nijak složitě do těla chirurgicky voperovávány.

5. Pojedeme se psem do zahraničí a prý ho musím mít načipovaného. Proč?

Podle jedné ze směrnic EU je nutné mít při cestování psa nezaměnitelně označeného. Číslo čipu se zaznamenává do pasu zvířete.

6. Jak vlastně čip vypadá a nevypadne po aplikaci?

Čip je malá, asi 1 cm dlouhá a 2 mm široká tyčinka. Čip v těle zvířete nijak nedráždí, nebolí, netlačí a nezpůsobuje žádné reakce. Po aplikaci postupně zaroste do tkáně tak, že není možné, aby vypadnul. Výjimečně po špatné a nedokonalé aplikaci čip vypadne, proto je vždy nutné po očipování čtečkou zkontrolovat, zda byl čip opravdu aplikován.

7. Může čip po těle migrovat?

Ano, občas se stává, že se čip z místa aplikace v průběhu života zvířete posune – většinou z horních partií hrudníku či krku dolů (většinou o centimetry či desítky centimetrů podle velikosti psa). Nic to ale nemění na funkčnosti čipu.

8. Jak se zjistí, že má pes čip a jak se zjistí jeho číslo?

Jak již bylo uvedeno, pohybem čtečky nad povrchem těla psa v místě umístění čipu dokáže čtečka přečíst číslo čipu a zobrazit ho na displeji. Dnes se vyrábí všechny čtečky i čipy v souladu s ISO normami, takže všechny takové čipy je možné přečíst všemi čtečkami pracujícími na bázi ISO norem.

9. Kdo provádí čipování a kolik to stojí?

Čipování provádějí veterinární lékaři, kteří splňují určité předpoklady dané Komorou veterinárních lékařů ČR. Cena je smluvní a obvykle se pohybuje do 1000 Kč.

Autorem tohoto textu je MVDr. Martin Grym. Pokud se Vám článek líbí a chcete ho použít pro své potřeby a publikovat ho jinde, dává Vám k tomu autor tímto svolení za podmínky, že pod textem uvedete jeho jméno jako autora.