Interní etický kodex praxe

Veterinární služby nelze vždy z pozice zákazníka plně kontrolovat. Často musíte věřit, že Váš veterinární lékař dělá to nejlepší pro Vaše zvíře. Jednak medicíně většina zákazníků nerozumí, nemá přístup na operační sál, neví, co vlastně za léky lékař podává, jestli nejsou prošlé, jestli není dávka příliš nízká, apod. Majitel zvířete prostě musí svému veterinárnímu lékaři důvěřovat. Chceme Vás ujistit, že při své práci dodržujeme následující zásady:

  • Každé jednání směřuje VŽDY ku prospěchu zákazníka (majitele zvířete).
  • Každý úkon směřuje téměř vždy ku prospěchu pacienta („téměř“ znamená, že rozhodnutí majitele o osudu jeho zvířete nemusí být vždy ke skutečnému PROSPĚCHU tohoto zvířete)
  • Komunikace se zákazníkem je otevřená, zásadou je nikdy nelhat a nikdy nepodvádět.
  • Respektovat cítění a vnímání zákazníka.
  • Respektovat rozhodnutí zákazníka.
  • Navrhovat více možných řešení (pokud je to možné), doporučovat nejlepší řešení, ale rozhodování nechat na zákazníkovi.
  • Každý zákazník má právo znát (alespoň orientační) cenu zákroku předem.
  • Každý zákazník má právo změnit svého veterináře a ten je povinen mu odevzdat zdravotní údaje a záznamy o jeho zvířeti.
  • Každý zákazník má právo si stěžovat a být vyslechnut.
  • Každý zákazník má právo se ptát „proč“ a „jak“ bude veterinární lékař v léčbě postupovat.