Lékaři naší kliniky

MVDr. Martin Grym

MVDr. Martin Grym - medicína psů a koček (reg.č. KVL ČR 3792)

MVDr. Martin Grym dokončil Fakultu veterinárního lékařství Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně v roce 1995, V 5. ročníku absolvoval jeden semestr jako junior student na Purdue University v Indianě, USA. Ihned po promoci absolvoval 5měsiční praxi na 5 klinických pracovištích v Nizozemsku a v roce 1996 založil vlastní praxi v Mokré Hoře v Brně specializovanou na medicínu psů, koček a exotických ptáků, která v roce 2004 dostala název Avetum.

Od roku 2013 působí jako člen představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky.

 

MVDr. Veronika Grymová


MVDr. Veronika Grymová - medicína exotických ptáků
(reg.č. KVL ČR 4139)

MVDr. Veronika Grymová dokončila v roce 1994 Fakultu veterinární hygieny a ekologie na VFU v  Brně a o dva roky později Fakultu veterinárního lékařství na téže univerzitě. Za studií absolvovala praxi na veterinárních klinikách v Nizozemsku a Švédsku. V letech 1994–1998 působila jako odborný asistent na Klinice aviárních chorob na FVL VFU v Brně se zaměřením na choroby exotického ptactva. V roce 1996 odcestovala na krátký studijní pobyt do Nizozemska. Od roku 1994 se intenzivně specializuje na medicínu exotických ptáků, především papoušků. Je dlouholetou aktivní členkou Asociace veterinárních lékařů specializovaných na exotické ptactvo se sídlem na Floridě v USA. Podílí se na praktické výuce studentů, přednáší veterinárním lékařům, pravidelně přispívá do časopisu Papoušci a je spoluautorkou knihy Veterinární toxikologie. Dr. Grymová je soudní znalec v oboru zemědělství, odv. veterinářství se specializací na choroby exotických ptáků.

Od roku 2005 je členkou revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky.