Chovatelům exotických ptáků

vyšetření papouška
  • diagnostiku a léčbu interních onemocnění na základě podrobného vyšetření (klinická biochemie krve, parazitologická, bakteriologická a virologická vyšetření)
  • rentgenologické vyšetření (velmi důležité při zjišťování cizích těles, vyšetření orgánů, stavu kostry, zlomenin atd.)
  • rutinní i náročnější chirurgické zákroky (odstraňování nádorů, vyjímání cizích těles z trávicího traktu, šití ran apod.)
  • určení příčiny úhynů na základě pitvy, histopatologického, bakteriologického a virologického vyšetření kadáverů
  • hospitalizaci ptáků za účelem diagnostiky a léčby, u vážnějších stavů umístění do inkubátoru
  • poradenství pro začínající i pokročilé chovatele, vypracování preventivních opatření pro větší chovy, preventivní prohlídky včetně atestu na cirkovirovou infekci (PBFD - tzv. ptačí AIDS) a další virové infekce, sérologické vyšetření na bornaviry, screeningové programy pro chovy
  • diagnostické i preventivní vyšetření na velmi časté virózy v chovech papoušků (cirkovirus - PBFD, polyomavirus, bornavirus) a chlamydiózu
  • soudní znalectví v oboru choroby exotických ptáků