Poradna pro chovatele ptáků

Prosím přečtěte si pozorně následující text:

Přestože není lékařská pomoc přes elektronickou poštu ideální, chápeme, že dopravit se na naše pracoviště ze vzdálenějších míst republiky může pro Vás z různých důvodů obtížné. Víme také, že najít v některých regionech veterinární pracoviště zabývající se ptáky je nesnadný úkol. Snažili jsme se tedy najít způsob, jak tento problém řešit a jak Vám odborně pomoci či seriózně poradit i prostřednictvím elektronické komunikace.

Do současné doby jsme museli vždy z pochopitelných důvodů preferovat zákazníky, kteří se s pacientem dostavili přímo k nám, na úkor těch, kteří se s námi snažili spojit pouze elektronickou poštou a svůj problém nám popsat písemně či fotografiemi. Vzhledem k velkému množství dotazů nebylo možné na některé odpovědět vůbec, případně Vám přišla odpověď pozdě či nebyla vyčerpávající a byla příliš obecná.

Rozhodli jsme se proto vypracovat systém, který by zajistil, abyste v rámci možností získali z komunikace s námi co nejvíce informací, aby to nebyla pro Vás pouze ztráta času a abyste opravdu cítili, že měly naše rady hodnotu. Sestavili jsme proto formulář, do kterého podle předepsaných otázek prosím svůj problém popište. Ideální a někdy i nutné je poslat fotografie v dobré kvalitě, případně i videonahrávku.

Vzhledem k značnému časovému zatížení při zpracovávání podrobnějších odpovědí jsme nuceni tuto službu zpoplatnit. Je samozřejmé, že existují nemoci a problémy, které nelze tímto způsobem řešit. Pokud zjistíme, že Vámi popsaný problém nelze řešit elektronickou komunikací, neprodleně Vám to oznámíme a nebude Vám nic účtováno. Zpoplatněny budou pouze podrobnější odpovědi odborného rázu a to paušální částkou 550 Kč, nijak se nebudou účtovat krátké stručné rady či komunikace s klienty, jejichž pták byl na našem pracovišti již vyšetřen. O skutečnosti, zda za odbornou písemnou pomoc budeme požadovat poplatek, budete samozřejmě informováni předem. Řídit se budeme charakterem dotazu. Platbu nebudeme požadovat předem, čili nejdříve obdržíte odpověď a teprve poté službu uhradíte převodem na účet či složenkou.

Vyplňte, prosím, následující formulář:

Vaše jméno
Váš e-mail
Druh ptáka
Stáří ptáka
Pohlaví ptáka
Původ ptáka
Způsob chovu
Čím ptáka krmíte
Popište problém
Jak dlouho problém trvá
Byla na jiném pracovišti provedena nějaká vyšetření (jaká a výsledky)?
Byl již pták nějak léčen?
Váš případný další komentář