Cestování se zvířetem

Tyto informace by Vám měly pomoci při cestování se zvířetem do zahraničí. Byly získány na stránkách Státní veterinární správy a zpřehledněny. Cestování se zvířetem po zemích EU (vč. Chorvatska) není složité a požadavky lze splnit v krátkém termínu. Požadavky pro cestování mimo EU jsou složitější a je nutné je začít vyřizovat minimálně 6 měsíců před plánovaným odjezdem.

Cestování se zvířaty (pes, kočka, fretka) z České republiky do členských států EU

Musí být splněny tyto požadavky:

 1. mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře, čili i na našem pracovišti. Naše cena je 230 Kč.
 2. očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádíme, naše cena je 250 Kč. V ČR je u psů povinnost každoročního přeočkování. Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
 3. identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař u zvířat vedených v plemenných knihách. Pro účely cestování může být zvířete tetované (a nečipované) do roku 2012. Tetování musí být čitelné a neprovádí se u zvířat, které nejsou chovná a vedená v plemenných knihách. Označení mikročipem na našem pracovišti provádíme a cena je 550 Kč. Používáme výlučně čipy splňující ISO normy. Pro bližší informace ohledně čipování klikněte zde.

Stejné podmínky platí pro tyto evropské státy, které nejsou členy EU:

 • Andorra      
 • Island      
 • Lichtenštejnsko      
 • Monako      
 • Norsko      
 • San Marino      
 • Švýcarsko      
 • Vatikán

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska

POZOR!!! OD 1.12. 2012 ZMĚNA V CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY DO UK. AKTUÁLNÍ INFORMACI LZE NAJÍT ZDE

Musí být splněny tyto požadavky:

 1. mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře, čili i na našem pracovišti. Naše cena je 230 Kč.
 2. očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádíme, naše cena je 250 Kč. V ČR je u psů povinnost každoročního přeočkování.
 3. identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař u zvířat vedených v plemenných knihách. Pro účely cestování může být zvířete tetované (a nečipované) do roku 2012. Tetování musí být čitelné a neprovádí se u zvířat, které nejsou chovná a vedená v plemenných knihách. Označení mikročipem na našem pracovišti provádíme a cena je 550 Kč. Používáme výlučně čipy splňující ISO normy. Pro bližší informace ohledně čipování klikněte zde.
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu – se provádí v případě, kdy chovatel cestuje se zvířetem do zemí mimo EU. K tomuto vyšetření odebereme vzorek krve a odešleme k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml. Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete.

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Zpětný návrat a dovoz zvířat z vyjmenovaných třetích zemí (viz příloha)

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

 1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek potvrzené schváleným veterinárním lékařem
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou být dovezena, pokud to situace ve výskytu vztekliny v zemi původu odůvodňuje.

Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Zpětný návrat a dovoz zvířat z ostatních třetích zemí (které nejsou v příloze)

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

 1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek, potvrzené schváleným veterinárním lékařem
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu

Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete. Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Příloha: Seznam vyjmenovaných 3. zemí (ke dni 31. 3. 2004)

AC - Ascension
AG - Antigua a Barbuda
AN - Nizozemské Antily
AU - Austrálie
AW - Aruba
BB - Barbados
BH - Bahrajn
BM - Bermudy
CA - Kanada
FJ - Fidži
FK - Falklandské ostrovy
HR - Chorvatsko
JM - Jamajka
JP - Japonsko
KN - Svatý Kryštof a Nevis
KY - Kajmanské ostrovy
MS - Montserrat
MU - Mauricius
NC - Nová Kaledonie
NZ - Nový Zéland
PF - Francouzská Polynésie
PM - Svatý Pierre a Miquelon
SG - Singapur
SH - Svatá Helena
US - Spojené státy americké
VC - Svatý Vincent a Grenadiny
VU - Vanuatu
WF - Wallisovy ostrovy a Futuna
YT - Mayotte

Citace MVDr. Josefa Dubna, tiskového mluvčího SVS ČR:

Také malí hlodavci, králíci a papoušci musejí mít při cestování přes hranice „nějaký“ doklad.

Ten, kdo chce jet na dovolenou do světa se svým králíčkem, psounem či papouškem udělá dobře, když bude mít i pro ně „papíry“ v pořádku. Základním požadavkem je potvrzení o klinickém vyšetření zvířete, které vystaví soukromý veterinární lékař a dalším pak potvrzení z krajské veterinární správy, či jejího inspektorátu, o dobré nákazové situaci v místě, odkud zvíře pochází.

Pro jistotu pak je vhodné dotázat se na zastupitelském úřadě dotyčné země či odpovídající veterinární autority, zda nemají nějaké dodatečné požadavky.

Podrobnější informace o cestování se zvířaty lze najít na webových stránkách Státní veterinární zprávy - hlavní nabídka – zdraví zvířat – cestování se psy a kočkami.Autorem tohoto textu je MVDr. Martin Grym. Pokud se Vám článek líbí a chcete ho použít pro své potřeby a publikovat ho jinde, dává Vám k tomu autor tímto svolení za podmínky, že pod textem uvedete jeho jméno jako autora.